Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Krassen is Gassen

Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op actie ‘Krassen is Gassen’ (verder te noemen: de “Actie”) van Reedijk Banden Import B.V. (verder te noemen: de “Organisator”). Reedijk Banden Import B.V. is gevestigd aan de Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld. Reedijk Banden Import B.V. is een gedeponeerde merknaam.

2. De Actie heeft als doel het promoten van Reedijk Banden Import B.V. door middel van het organiseren van een actie waarmee klanten kans maken op een gratis product of een artikelpromotie bij Organisator. Deze Actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.

3. De Actie loopt vanaf 13 juni 2022 tot en met 11 juli 2022 (op=op). De kraskaarten kunnen worden ingeleverd tot en met 18 juli 2022. De Actie geldt uitsluitend in Nederland.

4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

5. De Organisator heeft het recht om de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen in geval van overmacht. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal in dat geval op de website bandenexpress.nl/actievoorwaarden worden geplaatst, voorzien van een datum van inwerkingtreding van deze herziene versie.

Uitleg & Prijzen:

6. Indien u in de actieperiode banden aanschaft via Reedijk Banden Import B.V. ontvangt u bij elke twee banden (alle merken, Maxxis uitgezonderd) één Krassen is Gassen kraskaart. Voor het merk Maxxis geldt een verdubbelaar, waardoor u bij elke Maxxisband één Krassen is Gassen kraskaart ontvangt. (hierna: “Kraskaart” of “Kraskaarten”).

7. Kraskaarten worden van 13 juni tot en met 11 juli 2022 verstrekt.

8. Elke kraskaart geeft u kans op het winnen van één van de Maxxis prijzen, met als hoofdprijs: tickets voor race in september 2022 op Circuit Zandvoort.

9. Een winnaar van de Actie is de natuurlijke persoon die een Winnende Kraskaart bij Organisator inlevert (hierna: “Winnaar” of “Winnaars”).

10. Een Kraskaart waarmee de Winnaar recht heeft op een prijs kunnen uitsluitend tijdens de eerstvolgende bandenlevering bij de Reedijk Banden Import B.V. chauffeurs worden verzilverd t/m 18 juli 2022.

10.1 Als een prijs op is krijgt u een alternatieve prijs aangeboden. Hieraan zijn geen rechten verbonden. En ook daarvoor geldt op=op.

11. Een Kraskaart waarmee de Winnaar recht heeft op de ‘hoofdprijs’ of op ‘race experience’ kaarten kan uitsluitend worden verzilverd door contact op te nemen met rbimarketing@rbi.nl. Bewaar hiertoe uw Kraskaart goed, want alléén tegen inlevering van de Kraskaart kunt u uw prijs verzilveren.

11.1. De Winnaar moet een natuurlijk persoon zijn van ten minste 18 jaar oud.

12. De medewerkers en personeelsleden van Organisator, alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie of het verloop van de wedstrijd betrokken kunnen geen aanspraak maken op deze prijs. Hun familieleden in de eerste graad en personen die bij hen inwonen, mogen evenmin deelnemen aan de Actie.

13. De te winnen prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.

14. De te winnen prijzen vervallen en komen toe aan Organisator bij weigering daarvan door de Winnaar of indien deze na 18 juli 2022 nog niet zijn verzilverd.

Aansprakelijkheid

15. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de Winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

16. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

17. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

18. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met de Actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Organisator, noch kan Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de Actie kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de Actie kunnen verhinderen.

Slotbepalingen:

19. Alle auteursrechten met betrekking tot de Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out en overige informatie, komen toe aan Organisator.

20. Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing.

21. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie, kunt u terecht bij de marketingafdeling van Reedijk Banden Import B.V. via rbimarketing@rbi.nl.

E-commerce

Eenvoudig en snel online bestellen

Bestel eenvoudig en snel online de band die u zoekt! Onze webshop is 24/7 beschikbaar en real-time gekoppeld aan onze lokale voorraad en prijzen. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie. Bestel vandaag en profiteer van onze SAMEDAY leveringen, vaste afleveringsroutes en de “Stop & Go” optie. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze vandaag nog aan! Heeft u de RBI bestel app vóór 1 juli 2021 gedownload? Dan heeft u nog de oude versie. Per 1 juli 2021 kunt u de vernieuwde bestelapp downloaden. Klik hiervoor op de onderstaande buttons.

Bezoek onze webshop