Technische Informatie

Bandenonderhoud

De profieldiepte van een band is erg belangrijk. Als het regent of de weg nat is bepaalt de profieldiepte hoeveel contact u hebt met de weg. En daarmee hoeveel grip u hebt. Hoe minder profiel de band heeft, hoe langer de remweg. Bovendien is er dan kans op aquaplaning. Hoe minder profiel, hoe lastiger het is voor de band om het water af te voeren. In de racerij worden niet voor niets de sliks (volledig gladde banden) onmiddellijk met een pitstop gewisseld voor profielbanden als het onverwachts gaat regenen.

Het contact met de weg
Van het contactvlak van een band op het wegdek kun je een afdruk maken. Als een soort vingerafdruk. Dat hebben we gedaan bij banden met verschillende profieldiepte, bij verschillende snelheden en bij 3 mm water op het wegdek. Er vallen dan twee dingen op. Hoe harder een auto rijdt, hoe minder het wegcontact wordt. Maar ook: hoe minder profiel de band heeft, hoe minder het contact is. De combinatie, weinig profiel met een hoge snelheid, is levensgevaarlijk. Het contact is dan nagenoeg verdwenen.

contact met de weg

 

Aquaplaning
Als er veel water op de weg ligt kan aquaplaning ontstaan. De band verliest dan het contact met de weg en wordt onbestuurbaar. Als de profieldiepte minder wordt, ontstaat aquaplaning eerder. We hebben het gemeten bij welke snelheid aquaplaning ontstaat bij banden met een verschillende profieldiepte op een weg met 6 mm water. In de diagram is goed te zien wat versleten banden doen.

aquaplaning

 

Als de banden onder een auto een verschillende profieldiepte hebben, bestaat de kans dat één wiel eerder last krijgt van aquaplaning dan de andere banden. De auto zal dan ongecontroleerd uitbreken of slippen. We adviseren daarom om geen banden met meer dan 3 mm verschil in profieldiepte te monteren.

Remweg
De remweg op een nat wegdek is altijd langer dan op een droog wegdek. De lengte van de remweg op een nat wegdek wordt daarnaast sterk bepaald door de profieldiepte van de band. Hoe meer profieldiepte, hoe korter de remweg.

remweg

 

Minimumprofieldiepte
Voor personenautobanden (zowel voor zomer- als voor winterbanden) is de minimumprofieldiepte 1,6 mm. Dat is wettelijk zo geregeld. We adviseren voor de verkeersveiligheid om zomerbanden te vervangen als een profieldiepte is bereikt van 2 mm. Daarmee voorkomt u ook dat u ongemerkt in overtreding raakt. Winterbanden beginnen echter hun winterse eigenschappen te verliezen bij 4 mm. We adviseren daarom een minimumprofieldiepte van 4 mm voor winterbanden bij extreem winterse omstandigheden. Ook voor bedrijfswagenbanden geldt overigens een minimumprofieldiepte van 1,6 mm.

Meten van de profieldiepte
De profieldiepte wordt gemeten in de hoofdgroeven van de band. De hoofdgroeven bevinden zich in het middelste 3/4 deel van de breedte van het loopvlak van de band. Aan de zogenoemde Tread Wear Indicator (TWI) kunt u zien of de band de wettelijke minimumprofieldiepte van 1,6 mm heeft bereikt en dus versleten is. De TWI is dan gelijk aan het loopvlak. Bij winterbanden geeft de Winter Wear Indicator aan of de profieldiepte van 4 mm is bereikt.

profieldiepte

Bron: VACO – dossier Bandenonderhoud

Veroudering autobanden & DOT code

Met betrekking tot de veroudering van autobanden volgen wij het standpunt van het Technisch Informatie Platform Bandenproducenten (TIP). Dit is een officieel adviesorgaan van VACOdat het algemeen bestuur adviseert bij het bepalen van standpunten over technische zaken. De volgende producenten vertegenwoordigen TIP: Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental. Goodyear Dunlop, Hankook, Michelin, Pirelli, Toyo, Yokohama.

Veroudering van banden
De werkelijke veroudering van banden begint pas na montage/ingebruikname. Het advies is om 6 jaar na ingebruikname van de band, deze jaarlijks te laten controleren door een bandenspecialist. We zeggen dus niet vervangen na x jaar, maar vervangen wanneer ernstige verouderingsverschijnselen of beschadigingen optreden.

Situatiebeschrijving en probleembeschrijving
Voordat banden op een voertuig worden gemonteerd, worden zij kortere of langere tijd opgeslagen. Eerst bij de bandenfabrikant en daarna bij de distributeur. Op de band staat achter de DOT-code de productiedatum van de band (week en jaar). Een consument kan dus zien op het moment dat hij nieuwe banden gemonteerd krijgt wanneer deze band is geproduceerd.

Vraagstelling aan TIP
In hoeverre is een band onderhevig aan veroudering door opslag voordat hij wordt verkocht en wat is de invloed van de opslagtijd op de conditie van een band?

Advies TIP: Bij de bandenfabrikant worden banden opgeslagen onder optimale condities. Dit garandeert dat de banden die aan de distributie geleverd worden in optimale conditie zijn voor een volledig leven op een voertuig. De distributeur volgt ook de industrierichtlijnen voor opslagcondities, die vastgelegd zijn in het document Recommandations van ETRTO. Banden die volgens deze richtlijnen zijn opgeslagen zijn nagenoeg niet onderhevig aan veroudering en zijn daarom in de best mogelijke conditie op het moment dat zij op een voertuig worden gemonteerd. Tijdens de opslag is een band onbelast, niet opgepompt en slechts onderhevig aan minimale temperatuurschommelingen. De opslagtijd, voordat een band wordt gemonteerd, heeft dan ook geen werkelijke invloed op de verkeersveiligheid.

Onderbouwing
De werkelijke veroudering van een band pas begint op het moment dat de band in gebruik wordt genomen. De veroudering wordt beïnvloed door het onderhoud en gebruik na de montage op het voertuig.

Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus normaal gebruik(*)
Studies naar de invloed van de temperatuur en opslagtijd op het chemische proces wijzen uit dat een band die 60 mph rijdt over 12.000 mijl (97 km/u over 19.000 km) even veel veroudert als een band die 17 jaar bij een temperatuur van 70ºF (21ºC) opgeslagen ligt. De invloed van de opslagtijd is dus te verwaarlozen. Anders gezegd: een band die één jaar in gebruik is op een voertuig veroudert net zo veel als tijdens 17 jaar opslag. Of: 3 weken gebruik komt overeen met één jaar opslag. Dit geldt voor een goed onderhouden band.

Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus gebruik met onderspanning(*)
Bij 35% onderspanning loopt de temperatuur van de band op tot 80 graden. Een band veroudert dan 63 maal sneller dan tijdens één jaar in opslag. Anders gezegd: een band met een onderspanning van 35% zal tijdens één week gebruik net zoveel verouderen als een band die één jaar op de juiste wijze is opgeslagen.

Invloed van de opslagtemperatuur en opslagtijd versus hoge belastingen bij gebruik
Na montage van de band wordt het leven van een band totaal anders. Vanaf dat moment is de band onderhevig aan de invloeden van hoge belastingen zoals remmen, sturen, doorveren, vervormen, onderspanning, snelheid, impact van de weg, hoge temperaturen en invloed van zonlicht. Al deze invloeden zijn er niet tijdens een juiste opslag. Ook als het voertuig stilstaat, zijn de banden in gebruik, zolang zij op spanning staan en onder het voertuig zitten.

Conclusie
De invloed van de opslagtijd heeft een te verwaarlozen invloed op de technische karakteristieken van een band. De band veroudert tijdens het gebruik, niet tijdens de opslag.

(*) R. G. Altman, E. M. Beutler, J. T. Kohler, “Erroneous or Arrhenius – Potential Impact of Oven Temperature Variations on Laboratory Aging of Tires”, submitted for presentation at the 2009 Tire Society meeting, and for consideration for publication in the journal Tire Science and Technology.

De leeftijd van de band herken je aan de DOT-code

Op de zijkant van je band staat een zogeheten DOT-code. De laatste vier cijfers achter de letters ‘DOT’ vertellen wanneer een band is geproduceerd. De eerste twee cijfers vermelden de productieweek, de laatste twee cijfers het jaar.

DOT

Een voorbeeld: 1717 betekent dat de band in week 17 van 2017 is gemaakt.

Staan er slechts 3 cijfers op je band?

Dan betekent dit dat de band van vóór het jaar 2000 is. Zijn je banden zes jaar of ouder? Dan is het veilig om ze jaarlijks te laten controleren. Twijfel je over de leeftijd van je banden? Vraag het gerust aan je VACO-bandenspecialist.

Bron: https://bandveilig.nl/band-en-veiligheid/aanduidingen-op-banden/leeftijd-van-de-band/

Wat staat er op de zijkant van een band

WAT STAAT ER OP DE ZIJKANT VAN EEN BAND?

Op de zijkant van een band staat een schat aan informatie over de constructie en eigenschappen van een band.

zijkant band

 1. Bandmaat (215 = bandbreedte in mm | /45 = hoogte/breedteverhouding in % | R = radiaalconstructie | 17 = hiel- of velgdiameter in inches | 91 = draagvermogenindex (load index) | V = snelheidssymbool (speed index) | XL = gebruikscode om aan te geven dat de band sterker is dan andere banden in dezelfde maat. Het symbool vervangt de aanduiding ‘reinforced’.)
 2. Fabrieks- of merknaam
 3. Profiel of bandtype
 4. Radiaalband
 5. Tubelessuitvoering
 6. M+S (Mud and Snow). Naast M+S staat op veel banden het sneeuwvloksymbool (maar dat is niet verplicht).
 7. Fabricagedatum (41e week 2008)
 8. E-certificaatnummer
 9. Land van herkomst
 10.  DOT (Department of Transport)
 11.  DOT-fabriekscode
 12.  Voorschrift voor de maximale bandenspanning en de daarvoor geldende bandbelasting (geldig in USA)
 13.  Opgave van het werkelijk aantal lagen en het daarvoor gebruikte materiaal
 14.  TWI (Tread Wear Indicators) Aanwijzing voor de positie van de slijtage-indicatoren

Bron: VACO https://vaco.nl/wat-staat-er-op-de-zijkant-van-een-band

Waaraan voldoet een goede band?

Veiligheid

 • Een goede krachtoverdracht bieden, zowel op droog als op nat wegdek, alsmede op sneeuw en ijs.
 • Voldoende draagvermogen bezitten voor voertuig met belading.
 • Geschikt zijn voor hoge snelheden bestand zijn tegen beschadigingen.
 • Een goed zelfreinigend vermogen bezitten in verband met de tractie en de vervuiling in het wegdek.
 • Goed te (de-)monteren zijn.
 • Een goede wegligging hebben.
 • Goed stuurgedrag.

Rijcomfort

 • Als onderdeel van het veersysteem, goede veereigenschappen bezitten.
 • Voor de bestuurder geringe rolgeluiden produceren.
 • Goede geluiddempende eigenschappen bezitten voor het dempen van oneffenheden in het wegdek.
 • Goede geometrische afmetingen bezitten in verband met onbalans, onrondheid, conicïteit en trillingen.

Milieu

 • Geringe rolgeluiden produceren.
 • Geheel recyclebaar zijn.
 • Zo min mogelijk het wegdek en de grondstructuur beschadigen (o.a. bij industrie- en landbouwbanden).

Rentabiliteit

 • Een zo gunstig mogelijke aanschafprijs en kilometerkostprijs.
 • Zeer goed bestand zijn tegen slijtage, beschadiging en inrijdingen.
 • Onder alle rijomstandigheden een zeer lage rolweerstand bezitten, zodat het brandstofverbruik laag is.
 • Goed bestand zijn tegen veroudering.
 • Als voertuigonderdeel een laag eigen gewicht hebben.

Wat moet de profieldiepte zijn?

De banden zullen altijd de bepalende factor blijven in het contact tussen auto en wegdek. Het optimaal functioneren van banden wordt sterk beïnvloed door hun profieldiepte.

Nieuwe banden hebben, afhankelijk van het type, tussen de 7 mm en 9,5 mm profiel. Dit profiel zorgt voor optimale eigenschappen onder wisselende weersomstandigheden. De wettelijke minimale profieldiepte is voor alle personen-
wagenbanden in Europa 1,6 mm. Het is echter veiliger de banden bij uiterlijk 2 mm te vervangen.

Bij winterbanden wordt de slijtagegrens al bij 4 mm restprofiel bereikt wat betreft de winterse eigenschappen. Winterbanden met minder dan 4 mm restprofiel zijn in principe geen winterbanden meer.

In het profiel van de band bevinden zich slijtage indicatoren TWI (Tread Wear Indicator) die het naderen van de slijtagegrens aangeven. Zie de rode cirkels in onderstaande figuur.

Slijtage indicatoren, Tread Wear Indicator

Bij nat wegdek neemt de kans op slipgevaar toe. Ook neemt de kans op aquaplaning toe naarmate de minimum profieldiepte van de band wordt bereikt. Het is echter niet mogelijk om voor elk bandentype de minimum profieldiepte te bepalen waaronder de band gevaarlijk wordt om mee te rijden. In het algemeen geldt dat hoe breder de banden zijn, hoe groter de kans is op aquaplaning bij versleten banden.

Om het grootst mogelijke rendement van uw banden te krijgen wordt aanbevolen deze om de 10.000 kilometer te wisselen van voor naar achteren en omgekeerd. Het wordt niet aangeraden de banden kruislings te verwisselen. Vergeet niet de bandenspanning aan te passen aan de nieuwe positie van de banden. Deze maatregelen zullen de levensduur van de band verlengen en het rijcomfort verhogen.

Remmen van 100km/u naar 60km/u

De juiste bandenspanning levert een fikse besparing op. Bepalend is de voor het voertuig en de inzet (belasting, snelheid) juiste bandenspanning. De optimale bandenspanning wordt in nauwe samenwerking tussen banden- en autoproducenten vastgesteld. Deze wordt voor iedere auto in het instructieboekje of tankklepje aangegeven.

Voorgeschreven bandenspanning in relatie tot levensduur v.d. band

Een opgepompte autoband verliest na enige tijd vanzelf zijn spanning, omdat de lucht weglekt door microscopische openingen in het rubber, of via het ventiel. Te zachte banden hebben meer rolweerstand, waarbij energie verloren gaat door het vervormen van het rubber bij iedere omwenteling van het wiel. Dat betekent een hoger brandstofverbruik! Controleer daarom regelmatig uw bandenspanning, en hou daarbij rekening met de belading van de auto. Een zware auto mag gerust een hogere bandenspanning hebben.

Regelmatig controleren van de banden is niet alleen goed voor het benzineverbruik. Ter indicatie bij 0,5 bar te lage spanning krijg u 10% meer rolweerstan van uw banden. Een zachte band staat bloot aan enorme krachten en wordt warmer dan een band met correcte bandenspanning. In extreme gevallen kan dit leiden tot een klapband? Het is dus ook voor uw eigen veiligheid.

Wat betekent de informatie op de band?

Informatie op de zijkant van de band

Zomerbanden en winterbanden

Verschillen
Het meest in het oog springende verschil tussen zomer- en winterbanden is het profiel. Een winterband heeft in de profielblokken diverse inkepingen die we lamellen noemen. Deze vervormen bij contact met het wegdek tot een soort “zaagtanden” waardoor meer grip op sneeuw en ijs verkregen wordt. De remweg op sneeuw en ijs wordt daardoor aanzienlijk korter. Daarnaast is met winterbanden de grip en het bochtengedrag op sneeuw en ijs veel beter.

Een zomerbandenprofiel ook wel regenband genoemd heeft geen lamellen en wordt gekenmerkt door brede langsgroeven en compacte schouderblokken. Deze langsgroeven zorgen voor een snelle waterafvoer terwijl de schouderblokken zorgen voor een goede handling in bochten.

Ook de rubbermengsels van zomerbanden en winterbanden zijn verschillend. De rubbersamenstelling van zomerbanden functioneert het best bij temperaturen boven de 7 graden Celsius. Daaronder wordt het rubber minder soepel en minder elastisch waardoor de prestaties van de band afnemen.

De rubbermengsels van winterbanden bevatten speciale grondstoffen die de banden soepel en elastisch houden bij lage temperaturen. Dus niet alleen bij sneeuw en ijs, zoals over algemeen wordt aangenomen, maar ook bij temperaturen onder de 7 graden Celsius presteren winterbanden beter dan zomerbanden.

Banden met een “M+S”, “M&S” of “MS” markering op de zijkant zijn speciaal gemaakt voor optimale prestaties in Modder + Sneeuw. Deze markering is nodig om als winterband te worden gezien voor de wetgeving.

Temperatuur
Het soort rubber dat voor winterbanden gebruikt wordt heeft echter tot gevolg dat dit type autobanden sneller slijt dan normale (zomer) autobanden wanneer de temperatuur boven de 7 graden celsius komt. Winterbanden dienen dan ook eigenlijk alleen gebruikt te worden wanneer de temperatuur dit toestaat. Overigens werken winterbanden prima bij deze hogere temperaturen, alleen is de slijtage hoger.

Verplicht in Duitsland
In Duitsland is het gebruik van winterbanden verplicht bij winterste omstandigheden. Dit geldt overigens niet alleen voor de banden, maar ook voor overige onderdelen van uw auto, zoals koelvloeistof. Wanneer deze zaken niet in orde zijn, loopt u het risico hiervoor bekeurd te worden. Deze regelgeving geldt voor álle voertuigen in Duitsland, dus ook wanneer u slechts door Duitsland rijdt, of zelfs maar even de grens oversteekt om te tanken.

Wanneer er geen sprake is van winterse omstandigheden, zoals sneeuw of ijzel, mag u gewoon op zomerbanden door Duitsland rijden, ook wanneer het volgens de kalender “winter” is.

Het is toegestaan met winterbanden te rijden met een lager snelheidssymbool dan de maximale voertuigsnelheid. In sommige landen moet bij toepassing van winterbanden waarvan de snelheid volgens het snelheidssymbool lager is dan de maximumsnelheid van het voertuig een sticker op het dashboard worden geplakt om de bestuurder kenbaar te maken welke maximale snelheid bij de betreffende banden hoort. De bandenfabrikant is echter niet meer verantwoordelijk bij snelheden hoger dan de codering. De regelgeving omtrent winterbanden kan per land verschillen.

Hoe werken winterbanden?
Werking van winterbandenEen winterband heeft in de profielblokken diverse inkepingen die we lamellen noemen. Deze vervormen bij contact met het wegdek tot een soort “zaagtanden” waardoor meer grip op sneeuw en ijs verkregen wordt. De remweg op sneeuw en ijs wordt daardoor aanzienlijk korter. Daarnaast is met winterbanden de grip en het bochtengedrag op sneeuw en ijs veel beter.

Soorten banden

Runflat
Runflat tires, zijn banden waarmee men, ondanks een luchtverlies, veilig een bepaalde afstand kan overbruggen. Hiermee wordt voorkomen dat men op een onveilige plaats banden moet gaan wisselen. Er zijn meerdere systemen (3 hoofdgroepen) waarvan de zelfsteunende band op dit moment het bekendst is. Dit systeem heeft verschillende benamingen waarvan RFT (runflattyre en SSR self supporting runflat) het meest worden gebruikt, De zelfsteunende runflats zijn autobanden met een speciale constructie , de wangen zijn verstevigd, zodat er in geval van lekkage tijdelijk op doorgereden kan worden.

Een ander systeem is het zogenaamde “ring” systeem. Bij dit systeem wordt een derde deel toegevoegd aan de velg en de band, de zogenaamde steunring. Voorbeelden hiervan zijn het Tyron systeem, Rodguard systeem, CSR/BSR systeem, Hutschinson etc. Ook zijn er speciale constructies waarbij zowel de banden als de velgen niet standaard zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het Paxsysteem en het CTS systeem.

In opkomst zijn de systemen die de band weer luchtdicht maken. Er zit dan een laag aan de binnenzijde en deze dicht het ontstane gat af. De band zelf wordt echter niet gerepareerd aangezien alleen de luchtdichte laag wordt hersteld. Eventuele karkasbeschadigingen worden niet gerepareerd. Ook dient het voorwerp verwijderd te worden om vervolg schade te voorkomen

Stille band
Alle banden die verkocht worden voldoen aan de Europese normen voor afrolgeluid van banden. Er zijn banden die minimaal 5 dB (A) minder geluid produceren, dan de norm. Deze krijgen van de Nederlandse overheid het label (stil). Een van de bronnen van geluid is het afrolgeluid van banden. Vanaf ongeveer 40-60 km/u overstemt het afrolgeluid van banden het geluid veroorzaakt door de aandrijving van de auto. www.innovatieprogrammageluid.nl

SUV band
De SUV banden zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor auto’s die meer dan 90% op normale wegen rijden. De band kan makkelijk hoge snelheden aan en blijft presteren (goede remkwaliteiten en goede waterafvoer). De band heeft het loopvlakpatroon van een wegband, maar genoeg tractie om te gebruiken voor lichte terreinritten. Daar de meeste mensen bijna geen gelegenheid hebben om terreinritten te rijden met de krachtige 4×4 auto, is deze band hoofdzakelijk ontwikkeld voor weggebruik.

Caravan banden
Voor banden onder caravans is het verstandig om voor versterkte banden te kiezen vanwege de vaak grote belading van caravans. Deze banden hebben een aangepaste constructie. De keuze kan worden gemaakt tussen bestelwagenbanden (commercial banden) of Reinforced (RF) / Extra Load (XL) personenwagenbanden.

Gebruik voor de banden op de achteras van uw auto de maximale bandenspanning wanneer u met een caravan rijdt. Het wordt aanbevolen de volgende bandenspanningen voor personenwagenbanden niet te overschrijden:

 • Banden t/m snelheidssymbool T: 3,2 bar
 • Banden met snelheidssymbool H, V en W: 3,5 bar
 • Reinforced / Extra Load banden: 3,5 bar

De slijtage van een caravanband is veelal niet direct zichtbaar en daarom is controle noodzakelijk. De caravanband is ook een belangrijke schakel in het laadvermogen van de caravan. Controleer uw caravanbanden Banden van caravans slijten nauwelijks. Er worden slechts weinig banden vervangen omdat de profilering is afgesleten. Veel banden vertonen op termijn droogtescheurtjes. Lange tijd was dat dus het moment dat een band werd afgekeurd en vervangen. Dit moment is eigenlijk te laat want uit statistieken blijkt dat de kans op een klapband na 6 jaren sterk toeneemt.

Het laadvermogen van de caravanband is belangrijk omdat dit moet aansluiten bij de totale asdruk van de caravan. Het gewicht van de caravan moet immers op een veilige manier gedragen worden. Als de caravan van nieuwe banden wordt voorzien is het aan te bevelen om een wat hoger draagvermogen (25 tot 50 kg per band) te nemen. Je hebt zo een extra reserve voor het geval de caravan iets wordt overbeladen (hetgeen veel voorkomt). Teveel reserve is overigens niet verstandig, want door de lagere belasting van de (stuggere) band neemt de veerkracht af en hiermee verminderen weer de rijeigenschappen van de caravan.

Bandenservice

Auto’s uitlijnen
Het uitlijnen van banden heeft te maken met de afstelling van het onderstel van uw auto. Als de afstelling van het onderstel niet goed is, kunnen er klachten ontstaan zoals het naar links of naar rechts trekken van uw auto, onstabiel weggedrag of een onregelmatig slijtage patroon.

Wanneer een auto is uitgelijnd dan staan de wielen voor en achter in één lijn, afgemeten en afgesteld vanuit de hartlijn van de auto. Het hart van de as is het uitgangspunt waar vanuit men stelt.

Uitlijnen bespaart banden maar ook brandstof en voorkomt andere onnodige slijtage aan lagers en/of carrosserie. Wanneer de auto niet is gelijnd dan ontstaat er binnen een mum van tijd en bij de APK-keuring kun je een negatief briefje verwachten.

Uitlijnen is nog altijd goedkoper dan één enkele goede band en je hebt het probleem ook meteen opgelost voor je nieuwe banden. Voordeel genoeg dus.

Banden balanceren
Als uw stuur bij een bepaalde snelheid gaat trillen, moeten uw banden waarschijnlijk gebalanceerd worden. Door te rijden met goed gebalanceerde wielen en de juiste bandenspanning kunt u slijtage van de banden tegengaan. Daardoor bespaart u bovendien brandstof.

Een lekke band repareren
Als u een lekke band heeft is het belangrijk uw auto direct op een veilige plek te parkeren, en de band te verwisselen voor het reservewiel. Doorrijden met een lekke band zorgt voor een te grote druk op het zijvlak, waardoor het zijvlak van de band ‘scheurt’. Reparatie is dan niet meer mogelijk. Bij een lek in het loopvlak van de band is deze in circa driekwart van de gevallen nog te repareren. Als het lek zich op de rand van de band bevindt, is reparatie nagenoeg onmogelijk.

Controleren, vervangen en repareren van banden. Belangrijk is dat de band tijdens het repareren ook aan de binnenkant wordt geïnspecteerd zodat vastgesteld kan worden of de band nog wel veilig te gebruiken is. Bovendien moet de luchtdichte laag aan de binnenkant gerepareerd worden.

Bandenopslag
Als de banden nog op de wielen zitten, bewaar ze dan liggend en verlaag de bandenspanning naar 1,0 bar. Als de banden van de wielen zijn afgehaald, zet ze dan staand neer of leg ze plat op elkaar (maximaal vier op elkaar). Het is raadzaam om ze schoon te maken met water om eventuele zoutresten te verwijderen. Laat ze daarna goed drogen. De banden kunnen het best bewaard worden in een koele, bij voorkeur geventileerde omgeving waar geen direct daglicht is. Ze moeten niet opgeslagen worden in de buurt van elektronische apparaten die ozon afgeven zoals lasapparatuur, transformatoren, elektromotoren etc.. Bovendien mogen ze op geen enkele wijze in aanraking komen met chemicaliën, oplosmiddelen, smeermiddelen en olieproducten.

Snelheidssymbolen en belastingsindex

Ombouw- en vergelijkingstabellen

Hoe werkt een winterband

Nieuw Europees regelement betreffende etikettering van banden

Toekomstige etikettering van banden

Grading (etikettering van banden)

Verouderingsfasen van een band

Bandenspanning

Informatie over 4x4

Informatie over Run on Flat

Naar boven

Comments are closed.